Địa chỉ: Tòa Nhà 168 Lạc Long Quân – Tây Hồ – Hà Nội

 Hotline: 0942.135.688

Xưởng xản xuất: Cụm 7 – Hát Môn – Phúc Thọ – Hà Nội

 Email: noithatgiathinhvietnam@gmail.com

 Website: https://noithatgiathinh.vn